ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

whiplash


1993: de Medisch Adviseur van een Particulier Verzekeringsbedrijf vraagt mijn opinie over een juridische procedure
naar aanleiding van een whiplash-ongeval.


Direct na het ongeval heeft het slachtoffer pijn die ondanks
medisch-specialistisch onderzoek niet kan worden verklaard.


Na een half jaar wordt er een HNP gevonden.
Die HNP wordt operatief verwijderd.

De pijn komt echter terug.


Na nog een half jaar ontstaat de verdenking van recidive.
Er wordt weer geopereerd waarbij lidtekenweefsel wordt verwijderd. Maar ook dan komt de pijn terug.


Juridisch spitst de discussie zich toe op de vraag
of de na een half jaar gevonden HNP
het directe gevolg kan zijn van dat whiplash-ongeval.


 1. Bij de juridische argumentatie wordt teruggegrepen
  op een arrest van de Hoge Raad (dd 24-10-85)
  met betrekking tot een whiplash-ongeval
  waarbij pas
  na 4 (vier) jaar 'vage' pijnklachten
  en veel (en divers) medisch specialistisch onderzoek
  eindelijk een HNP gevonden wordt.


 1. Die HNP wordt operatief verwijderd.
  Maar de pijn komt gewoon weer terug!


 1. Vervolgens probeert een revalidatiearts
  de patiënt te leren leven met de pijn.
  Als dat niet lukt probeert een neuroloog
  de pijn te bestrijden door middel van elektrische zenuwstimulatie.
  En als ook dat niet lukt verklaart een psycholoog
  dat de patiënt niet wil.


 1. Een door de Raad opgeroepen hoogleraar orthopaedie
  presenteert als ‘getuige-deskundige’
  een biomechanische potpourri
  van
  halve waarheden en hele onzin.
  En de claim wordt toegewezen.


NB 1: In de juridische stukken van beide casus wordt consequent gesproken over HNP (Hernia Nuclei Pulposi). Dat zou kunnen duiden
op een discushernia met een uitgetreden Nucleus Pulposus
en dan is een direct oorzakelijk verband met een (zwaar) ongeval
niet ondenkbaar.


Echter, gezien het (zeer) grote tijdsverloop tussen het ongeval
en het vinden van een Hernia zou het hier even goed kunnen gaan
om een (veel meer voorkomende)
discus-hernia
zonder uittredende Nucleus Pulposus.


Zo'n discus-hernia kan gemakkelijk ontstaan
na (voldoende ernstige) degeneratie van de discus.
Degeneratie van de discus wordt in de hand gewerkt door hypertonie. En hypertonie is een medisch bekend gevolg van pijn.


 1. Dus discus-hernia als
  gevolg van pijn, in plaats van oorzaak.
  In zo’n geval zal wegnemen van de hernia dan ook
  niet leiden
  tot vermindering van pijn.


NB 2: In de actuele casus was expliciet vermeld dat de huisarts
direct na het ongeval
hypertonie had geconstateerd.
Maar later houdt kennelijk niemand daar rekening mee.


 1. Echter, als je daar wel rekening mee houdt,
  dan lijkt het allemaal wel heel sterk op
  pseudo-hernia.