ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

literatuur


Akkerveeken PF van, 1985

Degeneratie! Klachten?

in: De rug gesteund.

Boerhaave ISPO cursus 28 en 29 maart.

Faculteit der Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.


Aprill C, Dwyer A, Bogduk N, 1990
Cervical Zygapophyseal Joint Pain Patterns
II: A Clinical Evaluation.
Spine 15, 458-461.


Bosch F, Klomp R, 2001

Hardlopen

Biomechanica en inspanningsfysiologie, praktisch toegepast

Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.


Björksten H, Jonsson B, 1977

Endurance limit of force in long-term intermittent static contraction

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 3, 23-27.


Bonjer FH ed, 1965
Fysiologische methoden voor het vaststellen van belasting en belastbaarheid.
Gezondsheidsorganisatie TNO, Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek.
Van Gorcum & Comp. NV, Assen.


Chaffin DB, Andersson GBJ, 1991
Occupational Biomechanics, 2nd ed.
John Wiley & Sons Inc, New York,


Dwyer A, Aprill C, Bogduk N, 1990
Cervical Zygapophyseal Joint Pain Patterns
I: A Study in Normal Volunteers.
Spine 15, 453-457.


Eklund JAE, Corlett EN, 1984

Shrinkage as a Measure of the Effect of Load on the Spine.

Spine, 9, 189 -194.


Farfan HF, 1973
Mechanical Disorders of the Low Back.
Lea and Febiger, Philadelphia.


Frankel VH, Nordin M, 1980
Basic Biomechanics of the Skeletal System.
Lea and Febiger, Philadelphia.


Frankel VH, Nordin M, Snijders CJ, 1984
Biomechanica van het Skeletsysteem, grondslagen en toepassingen.
Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom, Lochem-Gent.


Hagberg, 1981

Muscular endurance and surface electromyogram in isometric and dynamic exercise.

Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 51, 1-17.


Ingham ED, 1982
Voetpad tot het Lichaam.
Servire BV, Katwijk aan Zee


Inman VT, Ralston RJ, Todd F, 1981
Human Walking.
Williams en Wilkins, Baltimore


Janda V, 1979

Muskelfunktionsdiagnostik.

Verlag Acco Leuven


Kapandji IA, 1986.

Bewegingsleer, Deel III De Romp.
Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen
.


Kingma JM ed, 1977

Nederlands Leerboek der Orthopaedie.

Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.


Lawrence M, 2007

The complete guide to Core Stability, 2nd ed.

A & C Black, London.


Marquardt H, 1982

Voetzonemassage als Therapie.

De Driehoek, Amsterdam.


Mow VC, Roth V, Armstrong, CG, 1980

Biomechanics of Joint Cartilage.

in: Frankel VH, Nordin M, ed

Basic Biomechanics of the Skeletal System.

Lea & Febiger, Philadelphia.


Pauwels F, 1979
Biomechanics of the Locomotor Apparatus.
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.


Rohmert, 1980

Ermittlung von Erhohlungspausen für statische Arbeit des Menschen

Internationale Zeitschrift für Angewandte Physiologie einschlieslich Arbeitsphysiologie, 18, 123-164.


Schnauber H, 1979
Arbeitswissenschaft.
Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden.


Sjøgaard G, 1985

Intramuscular Changes during Long-term Contraction.

in: Wilson J, Corlet N, Manenica I, ed

International Occupational Ergonomics Symposium.

1st: 1985: Zadar.

The ergonomics of working postures, models, methods and cases.


Sluijs H van der, Dirken JM, 1970
Dagelijks energieverbruik van de Nederlandse industrie-arbeider.
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO.
Wolters-Noordhoff NV, Groningen.


Spitzer H, Hettinger Th, 1969
Tafeln für den Kalorienumsatz bei körperliche Arbeit.
REFA EV, Darmstadt.


Verhaar JAN,  Van der Linden AJ ed, 2001

Orthopedie

Bohn Stafleu vanLoghum, Houten.


Visser G, Weide L, 1994

Arbeidsomstandigheden in de Paktijk,

17: Tillen, duwen, trekken.

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden.

Veiligheids Informatiegroep Bouw

Vos JA, Binkhorst RA, Geurts W, 1981
Principes van de fietsergometer en de praktische toepassing bij controle van de trainingstoestand, 2e herziene druk.
Laboratorium voor Fysiologie, Faculteit der Geneeskunde, KU Nijmegen.
Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Lochem - Poperinge.


Weide L, 1985
Dynamische Belasting en Belastbaarheid
in: De rug gesteund.

Boerhaave ISPO cursus 28 en 29 maart.

Faculteit der Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.


White AA, Panjabi MM, 1978
Clinical Biomechanics of the Spine.
JB Lippincott Company, Philadelphia en Toronto.