ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

kosten ( voor de BV Nederland )


Klachten van het bewegingsapparaat veroorzaken veel kosten.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen
- directe kosten van medische behandeling
- indirecte kosten van het bedrijfsleven.


directe kosten

De directe medische behandelingskosten van ziekten van het
bewegingsstelsel en bindweefsel bedroegen in 2005 in totaal
G€ 4,2 per jaar.


indirecte kosten

Bij de indirecte kosten van het bedrijfsleven kan onderscheid worden gemaakt tussen ziekteverzuim, verminderde productie en WAO.


ziekteverzuim

Van de verzuimkosten is slechts in 20% van de gevallen een diagnose bekend.
Maar in 2004 is een schatting gemaakt voor alleen
aspecifieke lagerugpijn ten bedrage van G€ 3,9
en in 2006 voor alleen RSI ten bedrage van G€ 1


verminderde productie

Van de kosten ten gevolge van verminderde productie
is maar heel weinig expliciet bekend.
Maar in 2006 voor alleen RSI

bedraagt de schatting G€ 0,8


WAO, WAjong, WIA

Het aantal WAO uitkeringen voor ziekten van het bewegingsapparaat
bedroeg in 2005 ongeveer 250.000.
De kosten daarvan schat ik op ongeveer G€ 5


waarvan vermijdbaar ( volgens ergoYOU )

±  G€ 10  per jaar    

waarvan  1/4 medische missers

                3/4 economische gevolgen

  1. (ziekteverzuim, verm. prod. en arbeidsongeschiktheid)


  1. kosten ???

  2. Strikt genomen volgens de (bedrijfs)economische theorie
    zijn die    ± G€ 10  per jaar    GEEN kosten,
    maar (vermijdbare) offers.