ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

conclusie


De kosten ten gevolge van klachten van het bewegingsapparaat

zijn in Nederland schrikbarend hoog.


Niet alleen de directe kosten van de medische behandeling,

maar ook en vooral de indirecte kosten van het bedrijfsleven.
(ziekteverzuim, verminderde productie, WAO)


Echter, het lijkt er sterk op

dat al die kosten vooral zo hoog zijn
door de bio-mechanisch zeer contra-productieve adviezen
van de NHG-standaarden bewegingsapparaat.