ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

belasting


Uitwendige belasting

Mensen kunnen allerlei houdingen aannemen, zoals liggen, zitten of staan. Daarbij kunnen ze allerlei krachten uitoefenen, zoals tillen, dragen, duwen, trekken. En vaak leidt dat dan tot bewegingen, zoals lopen, fietsen, etc.
Al dat liggen, zitten, staan, tillen, dragen, duwen, trekken, lopen, fietsen, etc.. is van buiten af gemakkelijk waar te nemen. Bovendien kunnen elementaire parameters gemakkelijk worden gemeten, zoals duur van een houding, de zwaarte van een last, de snelheid van een beweging, de weerstand van een fietsergometer, etc..
Echter, wat we dan meten is de zogenaamde uitwendige belasting.


Inwendige belasting

Voor het aannemen en handhaven van houdingen, het uitvoeren van bewegingen en het uitoefenen van krachten moeten in het lichaam allerlei spieren min of meer gespannen worden, geheel of gedeeltelijk door het verbranden van voedsel.
Om dat mogelijk te maken moeten hart en longen direct in actie komen en op termijn ook de spijsvertering.
Dat moet allemaal worden aangestuurd door het zenuwstelsel.

Bovendien, als spieren worden gespannen (actie) dan belasten ze ook de tussenliggende gewrichten en botten (reactie).
En al die dingen samen vormen de zogenaamde inwendige belasting.


Relatie tussen uitwendige en inwendige belasting

De inwendige belasting is vaak veel groter dan de uitwendige.
Maar de relatie is tamelijk grillig.
En soms verrassend.

Belang van de inwendige belasting
Toch is het juist de inwendige belasting
die tot vermoeidheid kan leiden of zelfs tot schade. (Zie klachten).
En voor het bepalen van de zwaarte van allerlei activiteiten
is die inwendige belasting dan ook maatgevend.