ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

dynamische belasting

Bij frequente lichaamsbeweging worden veel verschillende spieren beurtelings kortdurend gespannen en daarna weer ontspannen.

Men spreekt dan van dynamische belasting.


Tijdens het ontspannen kan het bloed (met de benodigde zuurstof) gemakkelijk zijn weg vinden door de desbetreffende spieren (doorspoelen). En het hart kan het bloed gemakkelijk rondpompen.

Maar als te veel spieren te hard moeten trekken dan kunnen het hart en/of de longen het op den duur niet bijbenen.
De spieren gaan dan ‘dienstweigeren’:
Je krijgt je armen en/of benen niet meer in beweging.

basics

statisch

dynamisch