ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

cesartherapie


25 maart 1988: de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de

Opleiding Oefentheapie Cesar vieren hun 50-jarig bestaan

in ‘De Flint’ in Amersfoort. De theaterzaal (800 pers.) is afgeladen.


Het ochtendprogramma bestaat onder andere uit 4 lezingen door verschillende sprekers. Ik (aangekondigd als ergonoom)
houd de laatste lezing onder de titel ‘De zwaarste last ... ‘.


De strekking van mijn lezing is: De zwaarste last zijn we zelf!

Want vaak ontstaat overbelasting in werk
door een vrijwillig en/of onbewust verkeerd gekozen manier
waarop dat werk wordt uitgevoerd.

En dan helpt het niet om het werk en/of de werkplek aan te  passen (ergonomie) maar dan moet de werk(st)er worden aangepast.


In die tijd was praten over aanpassen van de werk(st)er

onder ergonomen min of meer vloeken in de kerk.

Maar de Cesars waren enthousiast.

En er ontstond een intensieve samenwerking

met van mijn kant cursussen en van hun kant stagiaires.


Enkele jaren later organiseerde de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar met steun van het Ministerie van Volksgezondheid wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Cesartherapie versus behandeling door de huisarts. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO.
Ik was lid van de begeleidingscommissie. 


in 1994 vond een pilot plaats: Van een aantal rugpatiënten werd de toestand voor en na behandeling (cesartherapie of huisarts) gemeten.

De lichaamshouding werd objectief gemeten met behulp van VICON apparatuur (ratio-schaal) en de geesteshouding werd gemeten met subjectieve vragenlijsten (ordinale schaal).

De objectieve metingen bevestigden de claims van Cesar ten aanzien van de houdingsveranderingen door hun therapie.

De subjectieve metingen lieten zien dat die veranderingen werden ervaren als verbetering.

Delleman ea, 1995, TNO-rapport 95.036,

Effecten van Behandeling volgens oefentherapie Cesar: vooronderzoek


Het eindverslag is verschenen in maart 2000.

Heel kort samengevat:

Direct na behandeling scoort Cesar veel beter dan de huisarts.

Na 3 maanden scoort Cesar nog steeds beter.

Na 12 maanden scoren ze gelijk.


  1. NB:de (nu ook objectief bevestigde) claims van Cesar
    ten aanzien van houdingsverandering
    lopen grosso modo parallel aan de claims van
    Van den Berg.