ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

a-specifieke pijn


Pijn heet a-specifiek als er geen oorzaak aan te wijzen valt.


Echter, of er een oorzaak aan te wijzen valt,

hangt af van de manier waarop je tegen een probleem aankijkt.


Als je er tegen aankijkt vanuit de bio-mechanica

dan blijken veel problemen van het bewegingsapparaat

juist heel duidelijke oorzaken te hebben,


En als je eenmaal de oorzaak ziet,

dan ligt de oplossing vaak voor de hand.