ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

houding, beweging, krachten


Een mens kan allerlei houdingen aannemen

of bewegingen maken,

daarbij allerlei krachten uitoefenen,

en dat heeft dan allerlei effecten

binnen in het lichaam.


Vaak gaat dat goed

en dan wordt je er sterker en vaardiger van.


Maar soms gaat het verkeerd.
Dan ontstaan er klachten,
die weken, maanden, of zelfs wel jaren
kunnen voortduren.


Toch zijn dergelijke klachten vaak

snel en goed weer op te heffen.
Gewoon door de patiënt zelf.


Deze website geeft aan hoe.
NB:

Deze site is gemaakt in iWeb en is doorspekt met instructieve filmpjes, gemaakt in keyNote.


Om ze ook te kunnen afspelen op iPad heb ik die filmpjes in 2012 aangepast (via iWeb).


Anno 2018 zijn die filmpjes nog steeds goed te zien op iPad en iPhone, beide van Apple.


Helaas zijn die filmpjes NIET meer te zien op andere Pad’s, Phone’s en computers.

Zelfs niet meer op iMac (van Apple).


Voor al die andere apparatuur zijn we nu de oorspronkelijke web-site aan het ombouwen naar een modern WordPress formaat.