ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

NHG-standaard


M19 Hoofdpijn (okt 2010)


Migraine. ‘Aanleg’ en ‘verwijding en vernauwing van bloedvaten met bonzende hoofdpijn als gevolg’. Doel van behandeling is hanteerbaar maken van migraine. ‘Flink zijn’ werkt averechts. Vermijd provocerende factoren (beperkt effect). Ontspanningstechnieken en cognitieve therapie kunnen effectief zijn.

Migraine bij kinderen. Geruststellen. Vaak van korte duur. Herstel slaapritme. Rust tijdens aanval.


migraine duurt altijd 4 - 72 uur


kosten  ... € / a

ergoYOU


hoofd


migraine
NHG-standaard


M08 Schouderklachten (okt 2010)


 1. Kies voor een stapsgewijze aanpak:

  1. voorlichting,  2. adviezen


  3. en zo nodig analgetica.


Het beloop is moeilijk te voorspellen en varieert van enkele weken tot vaak maanden of een jaar


  1. bij onvoldoende verbetering: verlenging van de behandeling met analgetica, lokale injectie met een corticosteroïd of verwijzing voor oefentherapie of manuele therapie.


kosten  ... € / a

????


besparing  ... % =  ... € / a

ergoYOU


nek~schouder


bij a-specifieke pijn

en pseudo-hernia


schouder-uitslag en thorax-vorm testen
en indien nodig:

 1. -stretchen van borstspieren

 2. -versterken van Mm intercostales externi


na het stretchen verdwijnt de pijn direct


normaliter succes binnen 2 kwartier,
ervaren patiënten binnen 5 minuten.


bij acute peesblessures

 1. -3 dagen volledig ontzien

 2. -GEEN analgetica

 3. -en helemaal GEEN ontstekings-remmers


besparing  ... % =  ... € / a


kosten rsi (2006):

 1. -med. behandeling

 2. -ziekteverzuim

 3. -verminderde productie

 4. -WAO

totaal

ergoYOU


arm~hand


bij rsi

test en corrigeer indien nodig:

 1. -de stand van de schouders

 2. -het gebruik van de handen


besparing:

 1. - ... % =  ... € / a

 2. - ... % =  ... € / a

 3. - ... % =  ... € / a

 4. - ... % =  ... € / a

  50 % =  G€ 1 / a

Actie
pilot

onderzoek

Actie


validatie

onderzoek


illustratie

illustratie
illustratie

Actie


validatie

onderzoekillustratie

illustratieNHG-standaard
M54 Aspecifieke lagerugpijn (okt 2010)70% geneest spontaan binnen 2 weken.

30% doet er (soms veel) langer over.


kosten: 

 1. -ziekteverzuim: G€ 3,9 / a

 2. -in WAO: 150.000 personen

bron: NRC 18 dec 2004

ergoYOU


lagerug~heup


bij a-specifieke pijn


test buig- en strekspieren van de heup
en indien nodig (symmetrisch ):

 1. -stretchen van buigspieren

 2. -stretchen van strekspieren


normaliter succes binnen 2 kwartier,

ervaren patiënten binnen 5 minuten.


besparing:

 1. -50 % =  G€ 2 / a

 2. - ... % =  € ... / a

Actie
validatie

onderzoekillustratie

illustratie

NHG-standaard
M55 Lumbosacraal radiculair syndroom

        (okt 2010)
kosten  ... € / a

ergoYOU


lagerug~heup


bij pseudo-hernia


test buig- en strekspieren van de heup
en indien nodig (a-symmetrisch ):

 1. -stretchen van buigspieren

 2. -stretchen van strekspieren


normaliter succes binnen 2 kwartier,
ervaren patiënten binnen 5 minuten.


 1. NB:luxerende pees- en/of bot-
  beschadiging eerst (laten) herstellen.


besparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoekillustratie

illustratie


NHG-standaard


kosten  ... € / a

ergoYOU


lagerug~heup


bij spit


Direct opheffen door voetmassage.

Indien pijn terugkomt:
herhalen tot pijn helemaal wegblijft


besparing  ... % =  ... € / a

Actie
pilot

onderzoek

NHG-standaardkosten  ... € / a

ergoYOU


been~voet


bij kou, kramp


testen van kuitspieren en looppatroon

en indien nodig:

 1. -stretchen van kuitspieren

 2. -verbeteren van het looppatroon


besparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoekillustratie

illustratie


NHG-standaard
M 67 Niet-traumatische knieproblemen

         bij volwassenen (okt 2010)


kosten  ... € / a

ergoYOU


been~voet


chondropathia patellaebesparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoek


NHG-standaardkosten  ... € / a

ergoYOU


been~voet


achilles peesbesparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoek


NHG-standaardkosten  ... € / a

ergoYOU


been~voet


malleolus lateralisbesparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoek


NHG-standaard
M 67 Niet-traumatische knieproblemen

         bij volwassenen (okt 2010)


40.000 Totale Heup/Knie Protheses per jaar

bron: BeweegReden juli 2010

 1. -kosten medische behandeling ... € / a

 2. -verzuimkosten ... € / a

ergoYOU


been~voet


slijtage

besparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoek


NHG-standaard


M 60 Epicondylitis (okt 2010)


 1. Vermoedelijke oorzaak is overbelasting van de polsstrekkers of -buigers.

 2. Het is niet te voorspellen of de klachten kort of lang blijven bestaan.

 3. Na een half jaar is 80% van de patiënten (vrijwel) hersteld en na een jaar 90%.

 4. Van geen enkele behandelmethode is aangetoond dat deze de duur van de klachten verkort.

 5. Het is het beste de natuurlijke genezing af te wachten.

 6. Absolute rust van de arm is niet noodzakelijk. Laat de belasting afhangen van de mate van hinder bij belasting.

 7. Bewegen met pijn vertraagt de genezing niet. Als de pijn toeneemt of niet meer te verdragen is, is vermindering van de activiteiten aangewezen.

 8. Adviseer bij epicondylitis lateralis voorwerpen met gebogen elleboog onderhands te dragen en bij epicondylitis medialis bovenhands.


kosten: ... % =  ... € / a

ergoYOU


arm~hand


bij tennis-elleboog

- 3 dagen volledig ontzien

 1. -GEEN analgetica 

 2. -en helemaal GEEN ontstekings-remmers


Consequent volledig ontzien is

conditio sine qua non voor
spontane genezing binnen enkele dagen.


Tijdens de (steriele) ontsteking (= herstel)
is elke belasting, hoe klein ook, te veel
en leidt weer tot nieuwe schade.

En als dat (te) vaak gebeurt,
dan wordt de klacht vanzelf chronisch.

Actie


validatie

onderzoek


illustratiebesparing  ... % =  ... € / ain onze cultuur

algemeen gebruikelijk


landen op de hakken


kosten  ... € / a

ergoYOU


been~voet


bij shin splint


testen van kuitspieren en looppatroon

en indien nodig:

 1. -stretchen van kuitspieren

 2. -verbeteren van het looppatroon


besparing  ... % =  ... € / a

Actie
validatie

onderzoekillustratie

illustratie


M€  119 / a

M€  962 / a

M€  808 / a

M€  237 / a

G€  2,1  / a

samenvatting uitwerking