ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

probleem


ergoYOU.info

Op deze site is voor allerlei klachten van het bewegingsapparaat
beschreven hoe ze snel en effectief kunnen worden verholpen
door eenvoudige therapeutische oefeningen,
uit te voeren door de patiënt zelf.


In de hoofdstukken bel&bel, biomech en arbeidsfys is verklaard
hoe en waarom die therapeutische oefeningen werken.


En in het hoofdstuk ergowijs is aangegeven
hoe veel van die klachten gemakkelijk kunnen worden voorkomen.


NHG-standaarden

Maar in Nederland worden klachten van het bewegingsapparaat
normaliter behandeld conform de standaarden van het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).


Die NHG-standaarden staan nogal haaks
op de benadering volgens ergoYOU.

En positieve effecten (als die er al zijn) laten zeer lang op zich wachten.


Vergelijking

Zie voor een globale vergelijking de samenvatting.

Of voor een meer gedetailleerd overzicht de uitwerking.