ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

communicatie


Gezien de zeer hoge maatschappelijke kosten
en mijn beperkte privé middelen om daar wat aan te doen
heb ik getracht medewerking te vinden.


- door middel van een e-mail dd 21 oktober 2010.


  1. -aan een groot aantal stakeholders.


  1. -met nauwelijks reacties