ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

tillenEen voorwerp vastpakken en omhoog brengen.


Een goede en betrouwbare biomechanische analyse van tillen

verloopt van buiten naar binnen.


- basis: analyse van veel voorkomende houdingen.


- slim: minimaliseren van rugbelasting.


- veilig: voorkómen van veel vóórkomende ongelukken.


  1. NB:  domweg tillen door de knieën is zeer gevaarlijk.

  2. Aan de buitenkant hebben we te maken met randvoorwaarden.

  3. Een zeer belangrijke randvoorwaarde bij tillen is stabiliteit.


  1. Stabiliteit wordt bepaald door twee zaken:

  2. - massamiddelpunt (mmp)

  3. - steunvlak

  4. Zie:  De voet, van standpunt tot speelruimte


  1. Bij elke til-handeling zien we grote variaties,

  2. zowel in mmp als steunvlak.

  3. En een goede til-techniek houdt daar terdege rekening mee.