ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

technische mechanica


Ingenieurs hebben al eeuwen geleden gemerkt dat je altijd
EERST alle UITwendige krachten goed in kaart moet brengen.
Want anders berust alle rekenwerk aan de INwendige krachten
op drijfzand:
 

houten klaas

8 stappen plan

ergoCAD/CAA