ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

(para)medische mechanica


Helaas, in de (para)medische wereld wordt vaak de hand gelicht

met (de analyse van) de UITwendige krachten.


Er wordt dan meteen begonnen met botten en spieren
en de krachten die daarop of daarin (zouden) werken.


Maar de problemen zijn dan ‘oeverloos’.
En oeverloze problemen kun je niet oplossen.


Het resultaat is dan ook meestal een


  1. potpourri

  2. van halve waarheden

  3. en hele onzin.


Voorbeelden daarvan liggen voor het oprapen.


houten klaas

8 stappen plan

ergoCAD/CAA