ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

analyse

De zelf gekozen werkwijze was zo zwaar,
dat nieuwe werknemers in het begin waarschijnlijk
nauwelijks genoeg kracht hadden.


Maar steeds om de 10 minuten

even een maximale kracht uitoefenen,
is een efficiënte vorm van trainen.

Zelfs als dat onbewust gebeurt.


Na 1,5 jaar trainen zijn de spieren zo sterk geworden,

dat er een (aanhechting van een) pees bezwijkt.

Typisch geval van overbelasting.


Gevolg: pseudo-hernia.


En uiteindelijk (dank zij wijd verbreid onbegrip): chronisch.

 

probleem

analyse