ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

werkblad


Werkblad energetische belasting & belastbaarheid

Om snel en eenvoudig te bepalen welke werkzaamheden iemand met energetische problemen nog kan uitvoeren, is een werkblad ontwikkeld. Dat werkblad is beschikbaar als werkblad.pdf


Op de voorkant van het werkblad kan de uitwendige belastbaarheid, zoals gemeten via een fiets- of andere ergometer, worden omgerekend tot de inwendige energetische belastbaarheid van de proefpersoon.

Op de achterkant kan de gevonden inwendige belastbaarheid worden gematched aan de bekende (eveneens inwendige) belasting van allerlei soorten werk in relatie tot de duur.


Doelstelling

Het werkblad is in de eerste plaats bedoeld als illustratie- en communicatiemiddel.


Het gaat er niet zo zeer om te bepalen
welke arbeid iemand niet (meer) kan doen,
maar om duidelijk te maken welke factoren tot dat resultaat leiden.


En (bij een slecht resultaat):
hoe dat resultaat gunstig zou kunnen worden beïnvloed
door aanpassing van het werk (of van de werker).basics

statisch

dynamisch

energie

werkblad

maatregelen