ergoYOU 

doe er ZELF wat aan

 

verkorting werk-rustcyclus

Melkzuur
Bij belasting boven de grens van maximale zuurstofopname ontstaat melkzuur. Dat melkzuur wordt weer afgebroken zodra de belasting weer zakt onder de grens van maximale zuurstofopname.

Hersteltijd
Een beetje melkzuur tengevolge van een lichte en kortdurende overbelasting is vrij snel weer afgebroken. De hersteltijd,
dat is de tijd tussen het beëindigen van de belasting
en het moment dat de hartfrequentie weer terug is
op het nivo bij de start van de belasting, is dan kort.


Maar bij een hoger gehalte aan melkzuur
neemt de hersteltijd exponentiëel toe.


Iets zwaarder werk vergt dus veel langere rust.

Actie
Zwaar werk kan lichter worden gemaakt door de werk-rust cyclus te verkorten (de verhouding tussen werk en rust blijft gelijk, maar de totale cyclus duurt steeds zo kort, dat de hersteltijd korter is dan de rustperiode.

Het volgende voorbeeld (Schnauber, 1979) is illustratief:


 

basics

statisch

dynamisch

energie

werkblad

maatregelen

werker

werk-rust

hulpmiddelen